Home | Contact | Sitemap
Home | Cases | Brouwer Groep

Brouwer Groep

In 2004 neemt management- en investeringsmaatschappij Trimoteur de Brouwer Groep over. De ambitie is op dat moment om de verwachte consolidatieslag in de grafische industrie te initiëren met als bouwstenen de verschillende bedrijven in de technisch failliete Brouwer Groep. Na verloop van tijd blijken de problemen echter zo groot dat de doelstelling wordt verlegd naar overleven en schadebeperking.

Verschillende bedrijven uit de voormalige groep worden verkocht. Delen worden gesloten, delen worden met een faillissement gesloten en een aantal bedrijven komt na een doorstart in handen van een andere eigenaar.

LLEV Management verzorgt in 2005 en 2006 het management voor de CSG-groep, Dit is een aantal goed renderende grafische ondernemingen met ongeveer 35 miljoen omzet op jaarbasis. In 2007 wordt LLEV Management gevraagd de steeds groter wordende problemen bij HoonteTijl te beoordelen en te komen met een plan van aanpak om deze op te lossen.

< Cases overzicht