Home | Contact | Sitemap
Home | Cases | Scheidegger Opleidingen

Scheidegger Opleidingen

Begin 2008 koopt MARC Fund 80 procent van de aandelen van Scheidegger Opleidingen. Scheidegger maakt op dat moment al jarenlang verlies. MARC Fund is een fonds dat investeert in noodleidende bedrijven om deze met een kapitaalinjectie en via veranderingstraject weer tot bloei te brengen.

Na enige maanden blijken de problemen bij Scheidegger groter dan aangenomen bij de overname van de aandelen. In mei begint LLEV Management met de inventarisatie. In oktober neemt LLEV Management het bestuur van de vennootschap over en vraagt surseance van betaling aan om vervolgens een doorstart mogelijk te maken. Begin november wordt de doorstart gerealiseerd. Scheidegger Opleidingen is nu gevestigd in Hilversum en heeft haar businessmodel drastisch aangepast:
  • de staf is sterk gereduceerd tot ongeveer tien mensen
  • de colportage is vervangen door online sales
  • het aantal opleidingen is sterk uitgebreid
  • er is een aparte unit voor bedrijfsopleidingen gekomen
www.scheidegger.nl

< Cases overzicht