Home | Contact | Sitemap
Home | Herstructureren

Herstructureren

Bedrijven kunnen om verschillende redenen in de problemen komen. Die problemen kunnen zo groot worden dat een herstructurering de enige optie is om te overleven. Soms is het zelfs noodzakelijk om surseance van betaling of faillissement aan te vragen. Daarna ontstaat in bepaalde gevallen de mogelijkheid om een doorstart te maken.
De 4 oorzaken